Program Maluch + 2021 w Cypiskowo.pl:

Informujemy, że nasz żłobek brał udział w Programie Maluch + 2021:

- miesięczna kwota dofinansowania na dziecko w 2021 wyniosła: 80 zł
- okres dofinansowania: 01.01 - 31.12.2021photo